เกี่ยวกับเรา
Acover

  • การทำเว็ปไซต์   เรามีประสบการณ์เฉพาะด้านอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผลิต การออกแบบ การสร้างระบบต่างๆบนเว็บไซต์รวมถึงระบบความปลอดภัย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ฉับพลัน
  • ระบบการจัดทำเว็บไซต์  เราสามารถทำระบบเว็บไซต์ได้หลากหลาย​ และมีการทำการวิเคราะห์คำ​เพื่อสร้างคำลงใน​ Google​ เมื่อเวลาค้นหาแล้วสะดวกขึ้น

  • การออกแบบ  เรามีการออกแบบหน้าเว็บไซต์​ รวมทั้งลูกเล่นบนเว็บไซต์ให้ลูกค้าเลือก​ หรือ​ออกแบบตามความต้องการลูกค้า​ โดยทีมงานออกแบบมืออาชีพ

  • ระบบการทำงาน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการทำงานเราจึงทำงานร่วมกันเป็นทีม ประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้าตลอดเวลา ดังนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

  • สะดวกต่อการใช้งาน เราเล็งเห็นและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในเรื่องของระบบการใช้งาน ดังนั้นเราจึงออกแบบและสร้างระบบตามเงื่อนไขและความต้องการของลูกค้า

  • บริการ 24 ชั่วโมง เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือที่เร่งด่วของลูกค้า ดังนั้นเราจึงสร้างทีมงานค่อยให้บริการตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 


 • 210   หมู่ 3  ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  52190

 • Mobile: (ุ66)-826361914

 • amphan72@gmail.com

Functionality
meets perfection

In today’s day and age, one cannot underestimate the importance of design, the art of creating striking visuals to move and captivate your audience. And as the world becomes more and more digitized with each passing second, the importance of graphic design has been rocketed to the top.

Design
Ideas
UI/UX
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone
Email